VZDELAVANIE

---

---

Komunikácia s deťmi

Pandémia koronavírusu so sebou prináša mnoho nových situácií. Jednou z nich je aj to, že rodiny trávia spolu viac času ako zvyčajne. To prináša zaujímavé, niekedy náročné, často úsmevné komunikačné situácie. V týchto dňoch sa online priestor zapĺňa rôznymi odporúčaniami, návodmi, radami z oblasti komunikácie s deťmi a inými odporúčaniami. Nižšie vám ponúkame výber niekoľkých, ktoré nás zaujali.

Naša kolegyňa z Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, klinická psychologička PhDr. Miroslava Šimková, PhD. pre vás pripravila video, ako komunikovať s deťmi, čo sú deti schopné zvlánuť samy a kde potrebujú podporu.

 

Návod na to, ako s deťmi komunikovať ponúka aj prednostka Detskej kliniky, pediatrička, nefrologička, profesorka MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

 

Deti deťom. Možno aj tak by sa dalo nazvať nasledujúce video, kde si o koronavíruse povdia dvaja kamoši.

Je tiež dôležité vysvetliť deťom, ako dodržiavať zásady higieny. Vo videu nižšie to deťom predvádza neurochirurg, MUDr. Róbert Chrenko.

Nie je úplne jedno, ako si nasadiť a nosiť rúško. Vo videu nižšie to deťom vysvetľuje MUDr. Barbora Nedomová, PhD.

Zaujímavé podcasty v súvislosti s témou, ako hovoriť s deťmi o koronavíruse prináša Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. PhDr. Alena Kopányiová, PhD. a Mgr. Ľubica Kövérová odpovedajú na základné otázky, ktoré rodičov môžu v súvislosti s komunikáciou o koronavíruse trápiť.
Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?
Ako zvládnuť s deťmi túto náročnú situáciu?

Jeden z tipov, ako porozumieť a následne komunikovať s deťmi môžete nájsť na The National Child Traumatic Stress Network (Národná sieť pre detskú traumu a stres). V tabuľke pod týmto textom je podľa vývinového obdobia dieťaťa prehľadne spracované to, čo sa v ňom môže odohrávať. Zároveň sú v tabuľke uvedené informácie, ako možno na dieťa reagovať tak, aby sme ho podporili, uistili.

obdobie reakcia dieťaťa reakcia rodiča  
predškolský vek

 - strach zostať sám, nočné mory
 - ťažkosti s vyjadrovaním
 - strata kontroly/znížená kontorla močového mechúra - pomočovanie
 - zmena chuti do jedla
 - viac záchvatov hnevu, ľútostivé, plačlivé správanie, "visenie na matke/blízkej osobe"

 - trpezlivosť a tolerancia
 - uistenie dieťaťa (slovné aj telesné - objatie, prihovorenie sa, primerané vysvetlenie)
 - podporte vyjadrenie dieťaťa prostredníctvom hry, cez príbeh
 - malé, krátkodobé zmeny v spánkových rituáloch
 - upokojujúce, spomaľujúce aktivíty pred spaním
 - zabrániť vystaveniu mediálnym informáciám

 školský vek (6 - 12 rokov)

 - podráždenosť, fňukanie, agresívne správanie
 - visenie na matke/blízkej osobe, nočné mory
 - nepokojný, prerušovaný spánok
 - zmena chuti do jedla
 - telesné (somatické) prejavy / ťažkosti (bolesti hlavy, žalúdka)
 - vyhýbanie sa rovesníkom, strata záujmu
 - súperenie o pozornosť rodičov
 - zabúdanie novo získaných informácií

 - trpezlivosť, tolerancia a uisťovanie
 - "herné stretnutia", udržanie kontaktu s rovesníkmi prostredníctvom telefónu a internetu
 - pravidelné cvičenia a strečing, fyzická aktivita
 - zapojenie sa do vzdelávacích aktivít (pracovné zošity, vzdelávacie hry, online vzdelávanie)
 - účasť v štruktúrovaných domácich prácach, spoločných rodinných aktivitách
 - nastavenie ľudských, vľúdnych, ale pevných pravidiel
 - diskutujte o aktuálnom dianí a povzbudzujte dieťa v kladení otázok
 - zahrňte dieťa do diania v komunite priateľov, rodiny
 - podporujte prejav, možnú ventiláciu emócií prostredníctvom hry a rozhovoru
 - regulujte, obmedzte vystavenie médiám. Diskutujte o správach v mediálnom priestore s dieťaťom
 - vysvetľujte deťom informácie a nejasnosti

 adolescencia (13 - 17 rokov)  - fyzické príznaky (bolesti hlavy, vyrážky, atď.)
 - poruchy spánku / zmena chuti do jedla
 - výrazné nabudenie, podráždenie alebo zníženie energie, apatia
 - ignorácia opatrení, ktoré slúžia na ochranu zdravia
 - ízolácia od rovesníkov a blízkych
 - starosti týkajúce sa tém nespravolivosti, "označkovania"
- vyhýbanie sa povinnostiam, škole, školským aktivitám

 - trpezlivosť, tolerancia a uisťovanie
 - podpora v bežných, denných rutinných aktivitách
 - podporujte diskusiu o skúsenostiach ohľadom pandémie s rovesníkmi, s rodinou (ale nenúťte)
 - podporte udržiavanie kontaktu s priateľmi prostredníctvom telefónu, internetu, videohier a pod.
 - podporte podieľanie sa na rodinnom programe, zvyklostiach, vrátane pomocných prác, podpory mladších súrodencov
 - zapojte adolescenta do plánovania, dajte mu priestor na návrhy, nápady, vlastnú iniciatívu aj v rámci zlepšenia zdravého zvládnutia situácie a epidemiologických opatrení
 - obmedzte vystavenie médiám, hovorite spolu o tom, čo videli / počuli
 - rozprávajte sa o tom, ako na nich situácia dolieha, čo prežívajú, o čom premýšľajú, čo im vadí

 

Ahoj ja som Korona page 001Ďalším zaujímavým materiálom, ktorý na svojom webe poblikovalo Centrum pre rodinu Kvapka a do slovenčiny ho preložila psychologička Mirka Zimányiová je pútavou, kreslenou formou vytvorený materiál "Ahoj, ja som korona" holandského autora Lies Scauta. pomocou tohto materiálu môžete deťom zrozumiteľným spôsobom vysvetliť, čo je koronavírus a zároveň vám dá priestor na prácu s emóciami dieťaťa, prípadne posilnenie jeho zdrojov zvládania. Bonusom je príjemný čas strávený spoločnou aktivitou rodiča a dieťaťa. Stiahnite si ho kliknutím sem alebo na obrázok.

 

 

 

 

 

 

Klinická psychologička Mgr. Klára Veselská a divadelníčka Mg.A. Alice Čop spojili svoje sily a spoločne napísali rozprávku, ktorá má pomôcť deťom vyrovanť sa so súčasnou situáciou, lepšie jej porozumieť a súčasne vniesť do reality života aj humor. Rozprávku si môžete stiahnúť na tomto linku alebo kliknutím na obrázok.

Free Joomla templates by L.THEME